Naziv/ime klijenta Opština Naziv banke Garantna linija Detalji
JU Gerontološki centar "SLATEKS" Laktaši NLB Razvojna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
VETERAN SIM d.o.o. Bijeljina Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
PLANINSKO DOBRO d.o.o. 1 Rogatica MF banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
DRAGOLJUB SLIJEPAC Kozarska Dubica Bobar banka AD Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
MUSHROOMS TRADE d.o.o. Banja Luka Balkan Investment Bank AD Banja Luka GL za poljoprivredu
EKOFARM d.o.o. Prijedor Balkan Investment Bank AD Banja Luka GL za poljoprivredu
EGERIA d.o.o. Banja Luka MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
LJUPKO ŠOLAJA Šipovo Nova banka a.d Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
TOGONA-COMERC d.o.o. Pale, I. Sarajevo UniCredit Bank AD Banja Luka GL za privredna društva
PLANINSKO DOBRO d.o.o. 2 Rogatica MF banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
PZ VIP KRAJINA p.o. Laktaši Sberbank AD Banja Luka GL za poljoprivredu
PRIMA ISG d.o.o. Gradiška Sberbank AD Banja Luka GL za privredna društva
ROBERT CVIJETIĆ Sokolac Balkan Investment Bank AD Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
PINGVIN d.o.o Laktaši Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
PILANA BOSNA d.o.o. Kostajnica MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
DUŠKO ĐURIĆ Novi Grad Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
BOKSIT a.d. Milići Balkan Investment Bank AD Banja Luka GL za privredna društva
s.z.t.r. NINA Banja Luka Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za preduzetnike
ŠIPOVAC d.o.o. Nevesinje MF banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
FRUCTA-TRADE d.o.o. Derventa MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
CENTAR DIZEL MOTORA d.o.o. Prijedor MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
BMB DELTA d.o.o. Gradiška Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za poljoprivredu
LANA EXPORT-IMPORT d.o.o. Drinić, Petrovac Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
s.z.t.r. TAVITA Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za start-up
DI ŠIPOVO a.d. Šipovo Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
SLOBODANKA TIMARAC Omarska Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
KOMPANIJA BUŽANIN d.o.o. Šipovo Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
MIŠO VLAŠKI Trnovo Balkan Investment Bank AD Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
AGRO INVEST d.o.o. Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Pčelarska radnja "ROJ" s.p. Kostajnica Komercijalna banka AD Banja Luka GL za start-up
NUTI DUE d.o.o. Prijedor Nova banka a.d Banja Luka GL za privredna društva
DRAGAN PETRIĆ Prijedor Komercijalna banka AD Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
KLJEČANIN-COMPANY d.o.o. Teslić MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
MILAN ČEKIĆ Gradiska Bobar banka AD Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
MANE KOMERC d.o.o. Srbac MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
TKT d.o.o. Prijedor Komercijalna banka AD Banja Luka GL za start-up
Ademar Leon d.o.o. Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka GL za start-up
ŽARSON d.o.o. Sokolac UniCredit Bank AD Banja Luka GL za privredna društva
KOSMOS a.d. Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
VITAMINKA a.d. Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
TRSS-COMERCE d.o.o. Prijedor Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
JU Veterinarski institut RS "DR VASO BUTOZAN" Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
PRIJEDORČANKA a.d. Prijedor Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
SEZONA d.o.o. Foča UniCredit Bank AD Banja Luka GL za poljoprivredu
NATURA VITA d.o.o. Teslić Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Gold-MG d.o.o. Donji Žabar Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
BMB DELTA d.o.o. Gradiška Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
ENSA-BH d.o.o. Srbac Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
EKO-BEL d.o.o. Laktaši Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Poljoprivredno trgovačko društvo "Jelena" d.o.o. Kozarska Dubica Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
ŽIVAN LAZIĆ Bijeljina MKD Mikrofin doo Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Otkupna stanica "Kovačić" s.p. Šipovo Banka Srpske a.d. Banja Luka GL za preduzetnike
Farmland a.d. Gradiska Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
IGNJO SIMEUNOVIĆ Bijeljina MKD Mikrofin doo Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Poljoprivrednik d.o.o. Derventa Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Fabrika vode d.o.o. Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Verdi d.o.o. Teslić Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Planinsko dobro a.d. Nevesinje Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Mihajlo Gavrić Doboj Banka Srpske a.d. Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
JP "Protivgradna preventiva RS" a.d. Gradiška Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
BMT-Komerc d.o.o. Sokolac Nova banka a.d Banja Luka GL za privredna društva
Agro-Trade d.o.o. Šamac Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Farma "Nikolić" s.p. vlasnik Milenko Nikolić Gacko Banka Srpske a.d. Banja Luka GL za preduzetnike
Mesna industrija "Tulumović" d.o.o. Laktaši Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Auto Marko d.o.o. Kostajnica Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
Mesna industrija "Tulumović" d.o.o. Laktaši Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Uranak produkt d.o.o. Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Kompanija Bužanin d.o.o. Šipovo Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
Famos a.d. Istočno Sarajevo Sberbank AD Banja Luka GL za privredna društva
Famos a.d. Istočno Sarajevo Nova banka a.d Banja Luka GL za privredna društva
RIS d.o.o. Kozarska Dubica Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Balkan Expres d.o.o. Istočna Ilidža MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Farma "Stupar" s.p. Stupar Mile Kozarska Dubica Bobar banka AD Bijeljina GL za preduzetnike
Kompex d.o.o. Istočno Sarajevo MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Dragan Tomić Teslić MKD Mikrofin doo Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Jelika d.o.o. Pale MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
MI BONES d.o.o. Pale UniCredit bank AD Banja Luka GL za privredna društva
Widel d.o.o. Banja Luka Bobar banka AD Bijeljina GL za privredna društva
Braća Mićić d.o.o. Modriča NLB Razvojna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
TKT d.o.o. Prijedor Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Brankica Kepčija Laktaši Nova banka a.d Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Mojić d.o.o. Bijeljina Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Slavko Tošic Gradiška Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Danglo d.o.o. Nevesinje Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Gradska tržnica a.d. Prijedor Nova banka a.d Banja Luka GL za privredna društva
Pileprom d.o.o. Srbac Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Otkupna stanica "Kovačić" s.p. Daliborka Kovačić Šipovo Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za preduzetnike
"Beomes" d.o.o. Bratunac Nova banka a.d Banja Luka GL za poljoprivredu
"Josipović kompani" Donji Žabar Nova banka a.d Banja Luka GL za poljoprivredu
Vitaminka a.d. Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
KASTHOUSE d.o.o. 1 Gradiška Sberbank AD Banja Luka GL za podršku izvozu
POLJO RADOJČIĆ Kozarska Dubica Nova banka a.d Banja Luka GL za poljoprivredu
EKO-BOSANSKA POSAVINA Derventa Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Mikroelektronika a.d. Banja Luka Banja Luka Fond za razvoj i zapošljavanje AD Banja Luka GL za privredna društva
Centar za pružanje njege i pomoći u kući "NOVI DOM“ sp Milorad Marčić Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za preduzetnike
KASTHOUSE д.о.о. 2 Gradiška Sberbank AD Banja Luka GL za podršku izvozu
GALART d.o.o. Ribnik MF banka AD Banja Luka GL za start-up
KASTHOUSE d.o.o. 3 Gradiška MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
ŠIPURAK s.p. Dragiša Knežević Srbac Ziraat Bank DD Sarajevo GL za preduzetnike
JARIĆ VESELKO sp Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za preduzetnike
MILE ĐUĐIĆ Banja Luka MF banka AD Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
MAHAGONI doo Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo UniCredit Bank AD Banja Luka GL za privredna društva
GOMILAND doo laktaši Laktaši MF banka AD Banja Luka GL za start-up
KASTHOUSE d.o.o. Gradiška Gradiška Komercijalna banka AD Banja Luka GL za podršku izvozu
MALINOVIĆ CO d.o.o. Šipovo Šipovo Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
TRGOTURS ILINČIĆ d.o.o. Gradiška Gradiška Sberbank AD Banja Luka GL za privredna društva
DRVO-EXPORT d.o.o. Teslić Teslić MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
JP BAJIĆ VLAJKO s.p. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za preduzetnike
VIDOVAC D.O.O. Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
„EXTRA LINE“ d.o.o. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
"Dren" Veljko Vukman s.p. Kneževo MF banka AD Banja Luka GL za start-up
"MRKONJIĆ EXPRES" d.o.o. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
"6. NOVEMBAR" d.o.o. Zvornik Zvornik Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za privredna društva
"AGROLUX" d.o.o. Trn, Laktaši Laktaši MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
Dejan Krivošić Kozarska Dubica Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
JARIĆ VESELKO 2, s.p. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka GL za preduzetnike
MATAĐONI, Brkić Aleksandar s.p. Banja Luka Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za preduzetnike
ZU Specijalistički centar " Mediccare" Banjaluka Banja Luka MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
"D.D.M.S." d.o.o. Baraći Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
Galerija "Mc Milan" d.o.o. Banjaluka Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka GL za privredna društva
USZ "AGAPE" Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
DRAGOLJUB SLIJEPAC 2, Čitluk Kozarska Dubica Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
Vaskrsija Lazendić, Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za poljoprivredu
"VIENA TOUR" d.o.o. Lončari, Donji Žabar Donji Žabar Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
Radivoje Stanković, Kadinjani; Laktaši Laktaši Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
"Otkupna stanica Kovačić 2" s.p. Daliborka Kovačić, Šipovo Šipovo Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"JAVNI PREVOZ" Mićo Kršić, s.p. Laktaši Laktaši Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"PROWOOD" Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"SMRČA" Živko Vukman s.p. Kneževo Kneževo Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
ZU Ambulanta porodične medicine "KUĆA ZDRAVLJA" a.d. Banja Luka Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"GRO-LINE" d.o.o. Jezero Jezero Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"NB-EKO" d.o.o. Srbac Srbac Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"ARCADIA -COMPANY" d.o.o. Gradiška Gradiška Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina Posebna GKL za početni biznis
"ATOM-COMPANY" d.o.o. Srbac Srbac Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
"TC-ZONA" d.o.o. Banjaluka Banja Luka Sberbank AD Banja Luka GL za poljoprivredu
LJBILJE d.o.o. Ljubinje Ljubinje MF banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
Bomerc d.o.o. Gradiška Gradiška MF banka AD Banja Luka GL za poljoprivredu
"ALEKSANDRA KOMERC" d.o.o. Banjaluka Banja Luka Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
JP "Bajić Vlajko 2" s.p. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Komercijalna banka AD Banja Luka Posebna GKL za podsticaj razvoja privrednih subjekata
Bomerc d.o.o. Gradiška Gradiška MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
"AGROLUX 2" d.o.o. Trn, Laktaši Laktaši MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
"MANE KOMERC" doo Srbac Srbac Nova banka a.d Banja Luka GL za privredna društva
"ELEKTROPARTNER HOLD AG" Istočno Sarajevo MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
GORAN GAGIĆ Gradiška Pavlović International Bank AD Slobomir, Bijeljina GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
"MV STUDIO" d.o.o. Banjaluka Banja Luka MF banka AD Banja Luka GL za start-up
Savo Ristić Pelagićevo MF banka AD Banja Luka GL za registrovana poljoprivredna gazdinstva
"AGROLUX 3" doo Trn, Laktaši Laktaši MF banka AD Banja Luka GL za privredna društva
ZU "S-LAB" Banja Luka MF banka AD Banja Luka Posebna GKL MF banke i GFRS za podsticaj razvoja privrednih subj