GL za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija