GL za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća