Posebna GKL za voćarstvo sa Pavlović International bank a.d. Bijeljina