Custom Categories: Features

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА ЗА МАЛЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ

На основу Закона о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/19),  Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања („Службени гласник Републике Српске“, број 86/19), а у вези са Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012-2-2715/19  од 17.10.2019. године („Службени гласник Републике Српске“, број 90/19), министар привреде и […]