Kategorija: Aktivnosti

Forum na temu: „ Izazovi i mogućnosti za razvoj tržišta rizičnog kapitala u Republici Srpskoj“

  Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta ACCELERATOR organizovala je 15. februara 2019. godine forum na temu „Izazovi i mogućnosti za razvoj tržišta rizičnog kapitala u Republici Srpskoj“. Forum je organizovan uz podršku Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. Cilj organizovanja foruma je identifikacija mogućnosti za unapređenje mehanizama finansijske podrške za početnike u […]

APIF PREDSTAVLjA NOVE, UNAPRIJEĐENE PROIZVODE

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge je predstavila je 15.02.2018. nove proizvode i usluge koje koje će njihovim korisnicima pomoći pri planiranju i procjenjivanju mogućnosti i rizika u poslovanju. Prezentaciji/panel diskusiji „Kako poboljšati poslovne mogućnosti“ su pored ministra privrede i preduzetništva Vjekoslava Petričevića, prisustvovali predstavnici ministarstava finansija i energetike i rudarstva, bankarskog i sektora […]

GARANTNI FOND PODRŽAVA MLADE PREDUZETNIKE

Garantni fond Republike Srpske dugi niz godina uspješno saradjuje sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, te se i ovog puta odazvao pozivu za učešće na završnom predavanju studentima treće godine koji su prezentovali svoje preduzetničke ideje predstavnicima privatnog i javnog sektora kako bi dobili povratne informacije o načinima i mogućnostima njihovog finansiranja i realizacije. […]

IT KONFERENCIJA BANJALUKA 2018

Dana 13.12.2018. godine Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske organizovao je u hotelu Bosna u Banjoj Luci IT CONFERENCE BANJA LUKA 2018. Organizator skupa je Inovacioni centar Banja Luka u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privrednom komorom RS, Univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, te Ministarstvom nauke i tehnologije […]

ODRŽANA KONFERENCIJA „KAKO BOLJE I KAKO VIŠE PODRŽATI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA“

Dana 05.12.2018. godine, u Administrativnom centru Vlade RS  je održana Konferencija pod nazivom „Kako bolje i kako više podržati razvoj malih i srednjih preduzeća“. Organizatori Konferencije su Agencija za razvoj preduzeća EDA i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) putem Ambasade Švedske. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 […]

KOZARSKA DUBICA 2018. – VIII REGIONALNI SAJAM PRIVREDE,POLjOPRIVREDE I TURIZMA

Dana 28. i 29.09.2018. godine održan je osmi po redu Regionalni sajam privrede,poljoprivrede i turizma. Organizator sajma bilo je privredno društvo  „RS Consulting and Trade“ d.o.o. dok su pokrovitelji sajma bili Predsjednik Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH. Sajam su otvorili ministar poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske  Stevo Mirjanić,načelnik opštine  Radenko Reljić […]