Kategorija: Vijesti iz GRF BS

ODRŽANA KONFERENCIJA „KAKO BOLJE I KAKO VIŠE PODRŽATI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA“

Dana 05.12.2018. godine, u Administrativnom centru Vlade RS  je održana Konferencija pod nazivom „Kako bolje i kako više podržati razvoj malih i srednjih preduzeća“. Organizatori Konferencije su Agencija za razvoj preduzeća EDA i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) putem Ambasade Švedske. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 […]

KOZARSKA DUBICA 2018. – VIII REGIONALNI SAJAM PRIVREDE,POLjOPRIVREDE I TURIZMA

Dana 28. i 29.09.2018. godine održan je osmi po redu Regionalni sajam privrede,poljoprivrede i turizma. Organizator sajma bilo je privredno društvo  „RS Consulting and Trade“ d.o.o. dok su pokrovitelji sajma bili Predsjednik Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH. Sajam su otvorili ministar poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske  Stevo Mirjanić,načelnik opštine  Radenko Reljić […]

DRUGA KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

„Druga konferencija ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj-Žene u poslovnom svijetu“ održana je 28.09.2018.godine u prostorijama Privredne komore RS i okupila je više od 120 učesnika širom regiona. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Garantnog fonda RS. Konferenciju su organizovali Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Privredna komora Srpske, Područna privredna komora Banjaluka i Republička agencija za razvoj […]

SASTANAK U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Dana 21.08.2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem su  učestvovali  i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske. O čemu se razgovaralo na sastanku pogledajte na sledećem linku http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/media/vijesti/Pages/Zitopromet-sastanak.aspx.

SARADNjA GARANTNOG FONDA RS I OPŠTINE PALE

Dana 27.06.2018. godine, direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i načelnik opštine Pale Boško Jugović, potpisali su protokol o saradnji. Načelnik opštine predstavio je pravce rasta i razvoja opštine te izrazio potrebu saradnje sa Garantnim fondom na nekoliko projekata. Kao najznačajniji projekti za opštinu istaknuti su rješavanje pitanja kvalitetnog snabdijevanja toplotnom energijom stanovnika ove […]

POTPISAN PROTOKOL O SARADNjI IZMEĐU GARANTNOG FONDA RS I OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Dana 27.06.2018. godine, direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić potpisali su Protokol o saradnji. Protokolom su definisana područja međusobne saradnje te poseban akcenat stavljen na razvoj poslovne zone Vranješ u ovoj opštini kao i na zajedničkim aktivnostima u implementaciji posebnih garantnih linija za razvoj ove opštine. […]