Kategorija: Međunarodna saradnja BS

GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE ASOCIJACIJE GARANTNIH INSTITUCIJA -AECM

U vremenskom periodu od 12. juna do 15. juna 2019. godine u Antverpenu, Belgija, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čiji je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka punopravni član od 2014. godine. 12. juna održan je sastanak Globalne mreže garantnih institucija (GNGI), međunarodne mreže otvorene za evropske […]

GARANTNI FOND RS NA GENERALNOJ SKUPŠTINI I SEMINARU AECM-a

U vremenskom periodu od 13. juna do 16. juna 2018. godine u Varšavi, Poljska, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čiji je Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka punopravni član od 2014. godine. 13. juna održan je sastanak Globalne mreže garantnih institucija (GNGI), međunarodne mreže otvorene za evropske […]

POTPISAN PROTOKOL O SARADNjI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA

Dana 27.04.2018. godine Garancijski fond AP Vojvodina, koga zastupa direktor, Đorđe Raković i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma. Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te organizovanje i koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva. […]

U MADRIDU ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA I SEMINAR EVROPSKE ASOCIJACIJE GARANTNIH INSTITUCIJA (AECM)

U vremenskom periodu od 31. maja do 3. juna 2017. godine, u Madridu, Kraljevina Španija, održana je redovna godišnja Generalna skupština Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, čija je punopravna članica i Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka od 2014. godine. U organizaciji AECM-a, domaćina španskog CESGAR-a, Grupacije Svjetske banke i Finansijskog foruma za […]

ODRŽANE RADIONICE OECD-A U OKVIRU PRIPREME PUBLIKACIJE “KONKURENTNOST U JUGOISTOČNOJ EVROPI: PERSPEKTIVE POLITIKA 2018”

U administrativnom centru Vlade Republike Srpske, dana 16.05.2017. godine su održane radionice OECD-a koji trenutno radi na izradi publikacije “Konkurentnost u Jugoistočnoj Evropi: Perspektive politika 2018”. Republika Srpska je ove godine po prvi put uključena u analizu te OECD u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju od decembra 2016. godine prikuplja neophodne […]

SUSRET GARANTNIH FONDOVA IZ REGIONA U BANJALUCI

Predstavnici Garancijskog fonda AP Vojvodine i Slovenskog fonda za razvoj preduzetništva su dana 25.11.2016. godine posjetili Garantni fond Republike Srpske. Ovaj susret je organizovan na inicijativu Garantnog fonda RS radi razmjene informacija, iskustava i pozitivnih praksi u poslovanju. Ispred Slovenskog fonda za razvoj preduzetništva, sastanku je prisustvovala Maja Tomanič Vidovič, direktorica Fonda, dok su predstavnici […]

GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

Na Generalnoj skupštini Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, koja je održana krajem juna mjeseca u Portu, Portugal dogovoreno je povećanje i proširenje saradnje između evropskih garantnih fondova na području razmjene iskustava i dobrih praksi, pomoći prilikom apliciranja za programe podrške Evropskog investicionog fonda i drugi vidovi prekogranične saradnje. Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske ostvarili […]

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MAKEDONSKE BANKE ZA PODRŠKU I RAZVOJ

Dana 24.11.2015. godine u prostorijama Garantnog fonda RS a.d. Banja Luka održan je sastanak sa predstavnicima Makedonske banke za podršku i razvoj i Garantnog fonda RS. Sastanku su prisustvovali • Ispred Garantnog fonda RS: Direktor Radivoja Krčmara sa saradnicima Nebojšom Arbutinom, Igorom Marčetićem i Vanjom Jakovljević. • Ispred Makedonske banke za podršku i razvoj: Direktor […]

UČEŠĆE NA SEMINARU EVROPSKE ASOCIJACIJE GARANTNIH INSTITUCIJA (AECM) U ZAGREBU

Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su učestvovali na OTS seminaru na temu Inovacije u kreditno-garantnim šemama: put do uspjeha, koji je održan 15. i 16. oktobra 2015. godine u Zagrebu. Seminar je organizovala Evropska asocijacija garantnih fondova (AECM) u saradnji sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Prije seminara je održan i […]

GODIŠNjA SKUPŠTINA I SEMINAR AECM-a U BERLINU

U Berlinu, Republika Njemačka, u vremenskom periodu 18.-20. juna 2015. godine, održana je Generalna skupština i seminar Evropske asocijacije garantnih društava – AECM. Učešće na ovom eminentnom skupu su uzeli direktor Fonda, g-din Radivoja Krčmar, izvršni direktor za pravne i opšte poslove Fonda, g-din Igor Marčetić, te g-đa Dragana Puzić, zaposlena u Fondu. Prvog dana […]