DRUGA KONFERENCIJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

„Druga konferencija ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj-Žene u poslovnom svijetu“ održana je 28.09.2018.godine u prostorijama Privredne komore RS i okupila je više od 120 učesnika širom regiona. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Garantnog fonda RS.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Privredna komora Srpske, Područna privredna komora Banjaluka i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Prije početka, direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, rekla je novinarima da je cilj konferencije promovisanje ženskog preduzetništva, ohrabrivanje budućih i postojećih žena preduzetnika za nove projekte, te unapređenje saradnje razmjenom iskustava.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić pozdravio je sve prisutne i otvorio konferenciju.

On je izjavio da je Srpska posvećena ideji ženskog preduzetništva, što je vidljivo u Strategiji razvoja ženskog preduzetništva za period 2018-2021. godina kojom je određen i cilj većeg uključenja žena u ovu oblast.

– Strategijom koju je usvojila Vlada Srpske želi se postići i razvoj konkurentnosti i djelatnosti u kojima se žene angažuju, kao i podsticanje na motivaciju i jačanje onih sektora u kojima do sada žene nisu bile u obimu u kojem procjenjujemo da bi mogle biti uključene – rekao je Đokić novinarima.

Nakon uvodnih obraćanja, održano je predavanje, odnosno motivacioni govor kojim je moderirala Ane Sindik iz EU ProLocal-a, GIZ, a o „liderstvu i motivaciji“ govorila je Ivana Malović iz Podgorice, dok je o temi „bez problema do rješenja“ pričala Ivana Radić iz Zagreba.

U drugom dijelu Konferencije održana je i panel diskusija gdje su preduzetnice iz regiona predstavile svoja iskustva sa osvrtom na problematiku i osnaživanje žena u preduzetništvu.

Poslije plenarnog dijela, u okviru Evropske mreže preduzetništva, održani su i bilateralni susreti preduzetnica iz regiona.