Uslovi za izdavanje garancije za ovu garantnu liniju su:

  • korisnici -porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijalna ili komercijalna), preduzetnici, privredna društva i akcionarska društva iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne zadruge, drugi poslovni subjekti za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u registar podsticajnih sredstava
  • namjena – nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
  • iznos garancije – do 50,00 % odobrenih sredstava ili u apsolutnom iznosu maksimalno do 150.000,00 KM
  • kamatna stopa – fiksna 4,00 % godišnje
  • rok važenja garancije – do 6 godina
  • troškovi obrade zahtjeva – nema obračuna i naplate troškova obrade
  • potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cjelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond Republike Srpske traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bude smatrao da je to neophodno
  • instrumenti obezbjeđenja:

– lične mjenice
– instrumenti obezbjeđenja koje uzima finansijski posrednik

  • stopa premije za rizik:
% garantovanog iznosa kredita stopa premije za rizik
40,00 – 50,00 1,00
35,00 – 39,99 0,95
30,00 – 34,99 0,90
25,00 –  29,99 0.85
20,00 – 24,99 0.80
15,00 – 19,99 0.75
do 14,99 0.70