GARANTNI FOND PODRŽAVA MLADE PREDUZETNIKE

Garantni fond Republike Srpske dugi niz godina uspješno saradjuje sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, te se i ovog puta odazvao pozivu za učešće na završnom predavanju studentima treće godine koji su prezentovali svoje preduzetničke ideje predstavnicima privatnog i javnog sektora kako bi dobili povratne informacije o načinima i mogućnostima njihovog finansiranja i realizacije.

Pored Garantnog fonda, ovom skupu su prisustvovali predstavnici Komercijalne banke A.D. Banja Luka (www.kombank-bl.com), Gradske razvojne agencije Banja Luka CIDEA (www.cidea.org), Qlab Banja Luka (www.qlab.space/) i DVC Solutions Banja Luka(www.dvcsolutions.com).

Nakon kratkih prezentacija Garantnog fonda, Komercijalne banke i agencije CIDEA, devet timova studenata su predstavili sledeće inovativne ideje: proizvodnja i prerada ruža, upravljanje elektronskim otpadom, pametni domovi za ljude sa invaliditetom, firma za otkup hrane, platforma za iznajmljivanje, platforma za volontiranje, proizvodnja prirodnih sokova, te iznajmljivanje hologram projektora.

Studenti su imali priliku da čuju korisne savjete i smjernice koje se tiču realizacije njihovih projekata u praksi, a Ekonomski fakultet je pokazao da pridaje veliku važnost podsticanju preduzetničkog načina razmišljanja i uključivanju relevantnih institucija koje predstavljaju bitan faktor podrške u  realizaciji kvalitetnih poslovnih ideja.