GARANTNI FOND RS U POSJETI OPŠTINI ZVORNIK

Dana 16.04.2019. godine u prostorijama opštine Zvornik održan je  sastanak sa načelnikom Odjeljenja za privredu, Darkom Stefanovićem. Tokom sastanka su razmatrani efekti dosadašnje saradnje, predstavljene nove mogućnosti podrške Fonda privrednicima ove opštine te utvrđene smjernice za dalju saradnju.