GARANTNI FOND UČESNIK NA PRIVREDNOM SASTANKU OPŠTINE VIŠEGRAD

Rukovodstvo opštine Višegrad je dana 03.03.2017. godine organizovalo Privredni sastanak s ciljem obezbjeđenja boljih uslova za razvoj privrede kroz saradnju sa susjednim opštinama, privrednim subjektima, investitorima, institucijama i bankama. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, rekao je da je cilj sastanka predstavljanje opštine Višegrad i njenih resursa, kao i uspostavljanje saradnje sa privrednicima koji žele da investiraju u ovu opštinu, a sve sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

Sastanku su prisustvovali Ministar trgovine i turizma, gospodin Predrag Gluhaković, predstavnici Investiciono-razvojne banke, Pavlović banke, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Garantnog fonda Republike Srpske, te predstavnici opština Rudo, Novo Goražde, Foča, Čajniče i brojni privredni subjekti iz ove regije.

Prezentovani su privredni i turistički potencijali opštine, a svoj rad su ujedno prezentovali Investiciono-razvojna banka, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Pavlović banka, te Garantni fond Republike Srpske.

Ministar Predrag Gluhaković je naglasio da je turizam vrlo značajan za razvoj opštine Višegrad, da lokalna vlast ima podršku Vlade RS i da će se raditi na realizaciji svih kvalitetnih projekata iz ove regije.

Načelnik opštine je istakao značaj potpisivanja Protokola o saradnji sa Garantnim fondom Republike Srpske, koji će stvoriti osnovu da privredni subjekti u ovoj lokalnoj zajednici brže i lakše dobiju potrebna finansijska sredstva.