GFRS U PORODICI EVROPSKIH GARANTNIH FONDOVA

Na Generalnoj skupštini Evropske asocijacije garantnih institucija – AECM, koja je održana krajem juna mjeseca u Portu, Portugal dogovoreno je povećanje i proširenje saradnje između evropskih garantnih fondova na području razmjene iskustava i dobrih praksi, pomoći prilikom apliciranja za programe podrške Evropskog investicionog fonda i drugi vidovi prekogranične saradnje.
Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske ostvarili su značajne kontakte sa predstavnicima garantnih fondova iz okruženja, odnosno iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, te sa Austrijskim privrednim servisom –aws.
Pored zasjedanja Generalne skupštine na kojoj su usvajani Izvještaji o poslovanju za prethodnu godinu i budžet za narednu godinu, raspravljalo se o izmjeni kriterijuma za članstvo u AECM-u u cilju pronalažena načina za pridruživanje AECM-u Fondova iz zemalja izvan Evrope, u pomenutom periodu održan je i seminar sa temom „Prenos porodičnog poslovanja“, na kojem je veliki broj izlagača govorio o finansijskim i međunarodnim perspektivama prenosa i rasta porodičnog posla iz manjeg porodičnog preduzeća u srednje ili veliko preduzeće i izazovima koje ova transformacija donosi.
Na konferenciji su uzeli učešće predstavnici iz 28 zemalja iz cijelog svijeta, te predstavnici značajnih evropskih i svjetskih institucija kao što su: Evropska komisija, Evropski investicioni fond, EBRD, Svjetska banka, OECD itd.
Garantni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka je jedini garantni fond iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u punopravno i ravnopravno članstvo ove značajne Asocijacije koja okuplja Garantne fondove iz velikog broja evropskih zemalja.
Inače, Evropska asocijacija garantnih institucija – AECM je organizacija osnovana 1992. godine od strane šest članica, da bi u 2016. godini broj članica dostigao 42, iz 21 zemlje EU i zemalja van EU (Bosna i Hercegovina, Srbija, Rusija, Kirgistan i Turska). Sjedište AECM-a je u Briselu, Belgija. Organizacije članice AECM-a ostvarile su ukupni volumen garancija u portfoliju od preko 80,5 milijardi eura, a od toga je samo u 2015. godini izdano više od 27 milijardi eura novih garancija.

Porto za sajt