GODIŠNjA SKUPŠTINA I SEMINAR AECM-a U BERLINU

U Berlinu, Republika Njemačka, u vremenskom periodu 18.-20. juna 2015. godine, održana je Generalna skupština i seminar Evropske asocijacije garantnih društava – AECM. Učešće na ovom eminentnom skupu su uzeli direktor Fonda, g-din Radivoja Krčmar, izvršni direktor za pravne i opšte poslove Fonda, g-din Igor Marčetić, te g-đa Dragana Puzić, zaposlena u Fondu.

Prvog dana konferencije održavala sa Generalna skupština asocijacije na kojoj su usvojeni izvještaji o poslovanju i budžet AECM-a, izabrano novo rukovodstvo – Upravni odbor i predsjednik Bernhard Sagmeister. Odbor uključuje 9 dosadašnjih i 3 novoizabrana člana iz 12 različitih evropskih država. Novi predsjednik AECM-a Bernhard Sagmeister naslijedio je Joséa Fernanda Figueireda (SPGM / Portugal) koji je bio predsjednik AECM-a od 2007. do 2015. Godine.U članstvo je primljen i Garancijski fond AP Vojvodina, koji je imao i prigodnu prezentaciju rada Fonda prije ceremonije prijema.

Drugog dana konferencije, održan je seminar na temu „Garancije za inovativna mala i srednja preduzeća: put za uspjeh“ na kojem se govorilo o problemima MSP prilikom pristupa finansijama za inovacije i o značaju garantnih fondova za inovativna MSP i njihov lakši pristup finansijskim sredstvima. Naglašena je i uloga Evropskog investicionog fonda za garantna društva i razvoj malih i srednjih preduzeća, a posebno kroz program COSME i Horizon 2020.3

Na konferenciji su uzeli učešće predstavnici iz velikog broja evropskih, sjevernoameričkih, azijskih, južnoameričkih i afričkih zemalja, predstavnici Evropske komisije, Evropskog investicionog fonda, Svjetske banke i sl.

Inače, Evropska asocijacije garantnih društava – AECM je organizacija osnovana 1992. godine od strane šest članica, da bi u 2013. godini broj članica dostigao 41, iz 20 zemalja EU i 5 zemlje van EU (Bosna i hercegovina, Srbija, Rusija, Kirgistan i Turska). Sjedište AECM je u Briselu, Belgija. Godine 2014. organizacije članice AECM-a ostvarile su ukupni garantni volumen u portfoliju od preko 79 milijardi eura te je izdano više od 26 milijardi eura novih garancija.
Različita su polja djelovanja ove asocijacije, od kojih kao najznačajnija izdvajamo zastupanje interesa članova organizacije prema institucijama EU i multilateralnim institucijama, kao što su bankarski propisi, EU programi podrške, politika malih i srednjih preduzeća, regulativa državne pomoći itd.