TREĆA KONFERENCIJA PREDUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI SRPSKOJ

Privredna komora Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, zajedno sa ostalim partnerima organizovala je dana 25.09.2019. godine „III Konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj“ u okviru projekta „Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske“ i uz podršku EBRD-a.

Konferencija je okupila preko 200 učesnika iz RS, BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a među njima i predstavnike Garantnog fonda Republike Srpske.

Cilj ovog skupa je razmjeniti mišljenja, upoznati žene preduzetnice sa novim zakonskim rješenjima i ohrabriti žene da pokrenu sopstveni biznis.

Program Konferencije uključivao je predavanja, odnosno motivacione govore, kao i predstavljanje strateških ciljeva ženskog preduzetništva, programe podrške za žensko preduzetništvo, panel diskusiju kroz koje su se prezentovale teme od značaja za žensko preduzetništvo, kao i iskustva preduzetnica.

Ministar privrede i preduzetništva RS Vjekoslav Petričević istakao je sledeće: „ Strategijom ženskog preduzetništva do 2023. godine, koju treba da usvoji Narodna skupština RS, želimo da probudimo svijest da je uloga žene veoma bitna za naš privredni razvoj, a tim dokumentom predviđena su i finansijska sredstva za podršku preduzetništvu žena.“

On je dodao da oko 27 odsto preduzeća u RS vode žene, a da ovakve konferencijie omogućavaju bolje uvezivanje žena preduzetnica, što daje novu snagu za dalji privredni razvoj.

Dragana Kokot, predsjednica Savjeta za preduzetništvo žena u Privrednoj komori RS, navela je da je cilj konferencije, pored predstavaljanja Strategije za podršku razvoja ženskog preduzetništva i akcionog plana, i povezivanje ženske populacije kojoj je od interesa da kreira bolje uslove za poslovanje u RS.

Ona je navela da je u RS oko 2.400 žena na pozicijama direktora ili nosilaca ovlaštanja u privrednim društvima, a za 14. novembar u Banjaluci je najavila prvi ženski sajam preduzetništva.

Zdravko Miočić, direktor razvojne agencije EDA, smatra da žene imaju veću šansu da uspiju u biznisu zbog predanosti i ljubavi prema poslu, a ovakvi skupovi su značajni jer se stvara infrastruktura za sistemsku podršku ženskom preduzetnišvu.

Osnovni zaključci Konferencije su:

  • U budućem periodu potrebne su intenzivne aktivnosti na sprovođenju i praćenju strategije i akcionog plana razvoja ženskog preduzetništva do 2023. godine
  • Veća saradnja svih institucija države , kako bi se doprinijelo razvoju ženskog preduzetništva
  • Rasterećenje admistrativnih procedura je neophodno
  • Veća promocija preduzetnica, ali i aktivnosti i institucija koje rade na razvoju ženskog preduzetništva
  • Neophodno je još veće ulaganje u znanje i edukovanje pojedinaca, informisanje i saradnja privrede i državnih institucija

Na jednom od panela gospođa Milka Latinčić, pomoćnik Ministra privrede i preduzetništva RS napomenula je da je pored ostalih institucija u državi i Garantni fond RS veoma bitan faktor za razvoj ženskog preduzetništva i privrede u cjelini.