INFORMACIJA O ODRŽANOM SASTANKU 27.01.2014. GODINE

Dana 27.01.2014. godine u prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, Uprava Garantnog fonda RS je održala sastanak sa direktorom Komercijalne banke a.d. Banja Luka, g-dinom Srđanom Šuputom. Tema sastanka je bila dosadašnja poslovna saradnja Garantnog fonda RS i Komercijalne banke a.d. Banja Luka, te pravci buduće saradnje.

Jednodušan zaključak sa sastanka je da su Fond i banka uspostavili korektnu saradnju, u skladu sa potpisanim Okvirnim ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, te da se u narednom periodu maksimalno intenzivira saradnja u okviru mogućnosti banke da se Garantni fond RS angažuje sa svojim garantnim potencijalom na davanju podrške preduzetnicima sa područja Republike Srpske, prevashodno kroz podršku poljoprivredi i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima