INFORMACIJA O ODRŽANOM SASTANKU SA GRADSKOM RAZVOJNOM AGENCIJOM

Dana 26.08.2015. godine u prostorijama Garatnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka održan je sastanak sa predstavnicima Gradske razvojne agencije Banja Luka na temu saradnje Garantnog fonda RS i Gradske razvojne agencije u realizaciji programskih aktivnosti ovih institucija.

Na prijedlog direktora Gradske razvojne agencije dr Nenada Račića, pristupit će se zajedničkom projektu izrade modela saradnje Garantnog fonda RS i Gradske razvojne agencije koji bi trebao poslužiti kao ogledni primjer saradnje sa ostalim lokalnim zajednicama. Takođe, u pripremi je potpisivanje Protokola o saradnji Garantnog fonda RS i Gradske razvojne agencije grada Banja Luka .

Direktor Garantnog fonda je istakao da bi buduća saradnja između Fonda i Gradske razvojne agencije bila podjednako dobra i korisna za oba subjekta.