GDIN SWANDIP SINHOM KONSULTANT IFAD PROJEKTA U POSJETI GARANTNOM FONDU

Dana 23.03.2016 godine u Garantnom fondu Republike Srpske održan je sastanka sa gdinom Swandip Sinhom konsultantom IFAD projekta i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženima za realizaciju ovog projekta u Republici Srpskoj. Na sastanku su razmjenjena dosadašnja iskustva u realizaciji IFAD projekta i načinu podrške Garantnog fonda RS realizaciji istog. Gdin Swandip je upoznat sa osnovnim principima funkcionisanja Garantnog fonda RS i dogovorenim načinom saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i UNICREDIT banke a.d. Banja Luka koja vrši plasmane krajnjim korisnicima sredstava IFAD projekta. Gdin Swandip je prisutne upoznao sa mogućim modalitetima saradnje u realizaciji IFAD projekta u narednom periodu, te iznio svoje viđenje uloge Garantnog fonda RS u realizaciji tog projekta u narednom periodu. Zajednički je zaključeno da je podrška Garantnog fonda RS neophodna , te da će Garantni fond RS biti uključen u implementaciju svih mogućih oblika realizacije IFAD projekta u Republici Srpskoj.

DSC05818