JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U SUVLASNIŠTVU GARANTNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

Dana 14.05.2018. godine Garantni fond Republike Srpske objavljuje Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu nekretnina u suvlasništvu i posjedu Garantnog  fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i MF banke a.d. Banjaluka.

Detaljnije informaciije o ovom javnom pozivu potražite na sledećem linku: http://garantnifondrs.org/wp-content/uploads/2018/05/Javni-poziv-GFRS-14.05.2018..pdf