KONFERENCIJA O PORODIČNOM PREDUZETNIŠTVU

Druga regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Srbije, BiH i Crne Gore održana 30.11.2017. godine na Јahorini  bila je razlog okupljanja više od 100 preduzetnika, finansijera, domaćih i stranih kompanija i predstavnika vlada i resora čiji je cilj ohrabrivanje nezaposlenih lica na samozapošljavanje i umrežavanje.

Konferenciju su otvorili ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore Damir Davidović i predstavnik kompanije “Visa” Dmitro Mamzeliev.

Teme panela bile su “Porodične firme – stub ekonomskog razvoja država regiona”, “Finansiranje porodičnih preduzeća” i “Najperspektivniji porodični poslovi”, a predviđeno je i održavanje radionice o temi “Razvoj poslovanja u doba digitalizacije uz savremene načine prihvata kartica”.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković istakao je da je u Republici Srpskoj stvorena strategija razvoja malih i srednjih preduzeća do 2022. godine kao i niz mogućnosti kroz zanatsko preduzetničku komoru i podsticaje za zapošljavanje.

U toku diskusije preduzetnici su poručili da nije novac jedini kapital koji je potreban za porodični biznis, bitnija je sama ideja a novac dolazi na kraju.

Ciljevi konferencije o porodičnom preduzetništvu su da ohrabri nezaposlena lica na samozapošljavanje i umrežavanje, da podstakne dijalog svih relevantnih subjekata u društvu-o kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj porodičnih preduzeća, uvođenje znanja iz oblasti preduzetništva u obrazovni sistem, veće učešće preduzetnika u procesima ekonomskog odlučivanja.

Јedan od ciljeva je i da pomogne umrežavanju preduzetnika iz Srbije, BiH i Crne Gore.

Neki od zaključaka  doneseni u toku konferencije:

  • Omogućiti povoljan poslovni ambijent -smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta, posebno za početnike u prvim godina poslovanja, u svim nivoima, od lokalnog do državnog;
  • Potrebno je da država uspostavi jasna pravila i jednak tretman svih učesnika na tržištu, kao i edukaciju na svim nivoima;
  • Olakšati pristup povoljnim izvorima finansiranja, od strane poslovnih banaka, investicionih banaka, fondova, posebno kada su u pitanju krediti i državne subvencije;
  • Neophodna su nova rešenja i programi edukacija u obrazovnom sistemu kako bi se prevazisao jedan od najvecih problema – nedostatak kvalitetnih kadrova;
  • Turizam i usluge trebalo bi da budu izvozna grana.

U najavi je i formiranje poslovnih inkubatora za porodično preduzetništvo, a Treća regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu osim Srbije, BiH i Crne Gore mogla bu okuputi i druge zemlje jugoistočne i srednje Evrope.