MF BANKA I GARANTNI FOND UVELI POSEBNU GARANTNO-KREDITNU LINIJU

Zahvaljujući dosadašnjoj uspješnoj saradnji  MF banka a.d. Banjaluka i Garantni fond Republike Srpske potpisali su ugovor o posebnoj garantno-kreditnoj liniji za podsticaj razvoja privrednih subjekata. Ova linija predviđa posebne i povoljnije uslove za privredne subjekte. 

Fond do sada ima uvedene posebne garantno-kreditne linije sa Komercijalnom bankom a.d. Banjaluka i sa Pavlović International bank a.d. Bijeljina.