ODRŽAN FORUM “PODRŠKA RAZVOJU AKCELERATOR PROGRAMA U RS”

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta ACCELERATOR organizovala je 23. novembra 2018. godine forum o temi „Podrška razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj“. Učesnici foruma bili su i predstavnici Garantnog fonda RS.

Više o samom forumu potražite na slededećem linku: http://www.rars-msp.org/sr/news/n1095