ODRŽAN NAUČNI SKUP „EKONOMSKE POLITIKE MALIH ZEMALJA U USLOVIMA EVROPSKIH INTEGRACIJA“

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 07. i 08. februara 2017. godine je održan naučni skup „Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija“. Ovaj naučni skup je okupio brojne profesore i eminentne stručnjake iz cijelog regiona: iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, zatim predstavnike vladinih institucija, bankarskog sektora i brojne druge učesnike. Aktivno učešće na ovom skupu su imali i predstavnici Garantnog fonda RS.

EFBL3

Razmatrani su različiti aspekti razvoja i položaja malih zemalja i njihova iskustva u procesu integrisanja u EU i vođenja ekonomskih politika u uslovima globalizacije. Tokom dva dana koliko je skup trajao, više od 50 predavača je predstavilo svoja naučna otkrića i saznanja i doprinijelo kvalitetnoj diskusiji i konkretnim prijedlozima. Teme o kojima se govorilo su: strane direktne investicije, efikasnost monetarne i fiskalne politike u uslovima krize, politika valutnog odbora, značaj inovacionog i preduzetničkog potencijala, odnosi između velikih i malih zemalja i brojne druge.

Opšti zaključak i poruka sa skupa je da su ekonomske integracije samo potencijalna šansa za ubrzan razvoj malih zemalja, a da je pitanje opstanka i razvoja svake zemlje, pa i male, prvenstveno unutrašnje pitanje. Da bi se koristile potencijalne šanse integracija, male zemlje moraju imati vlastite strategije prilagođavanja i voditi politike kojima će se te šanse koristiti, izgrađivati kapacitet vlastitih institucija, podsticati štednju i domaće investicije, jačati obrazovanje, primjenu nauke, podsticati inovacije, prilagođavati privrednu strukturu, boriti se protiv siromaštva i jačati socijalnu zaštitu siromašnih.