ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU „PODRŠKA RAZVOJU PRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD, ŠIPOVO, RIBNIK, PETROVAC, DRINIĆ, JEZERO, ISTOČNI DRVAR I ISTOČNI KUPRES“

Garantni fond Republike Srpske i Agencija za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad su dana 05.04.2017. godine organizovali okrugli sto na temu „Podrška razvoju privrede na području opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik, Petrovac, Drinić, Jezero, Istočni Drvar i Istočni Kupres“. Okruglom stolu su prisustvovali privredni subjekti, preduzetnici i poljoprivrednici iz navedenih opština, te predstavnici banaka i lokalne vlasti.

Nakon uvodnog obraćanja  Divne Aničić, načelnice Mrkonjić Grada, održana je prezentacija rada i poslovanja Garantnog fonda Republike Srpske.  Učesnici skupa su imali priliku da se upoznaju sa radom i ulogom Fonda u podsticanju razvoja preduzetništva na području Republike Srpske, dostupnim garantno-kreditnim linijama, te prednostima korištenja garancija Fonda.

Takođe je održana prezentacija programa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, te prezentacija programa podsticaja za privredni razvoj u opštini Mrkonjić Grad.

Tokom diskusije, prisutni su imali priliku da postave dodatna pitanja i da se bliže upoznaju sa dostupnim programima, te mogućnostima dobijanja garancije Garantnog fonda u slučaju nedostatka kolaterala.