ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MLIJEKOPRODUKTA I NOVE BANKE

Dana 06.04.2014. godine u prostorijama ″Mlijekoprodukta″  doo Kozarska Dubica, održan je radni sastanak predstavnika Garantnog fonda RS sa predstavnicima rukovodstva privrednog društva, predstavnicima Nove banke AD Banja Luka Filijala Prijedor i predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara s ciljem image-71bd8acbb2892f771590bf6249d4806d68a9d4ecaaefe5f24a2a0b4e2b537dcb-Vpribližavanja stavova i pronalaženja optimalnih rješenja i načina pokretanja inicijativa za finansiranje primarne proizvodnje mlijeka u RS.

Na sastanku su iznešeni mogući oblici podrške Garantnog fonda RS  u realizaciji raznih modela finansiranja primarne proizvodnje mlijeka. Takođe, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara iznio je određeni broj prijedloga čijom realizacijom bi se mogao značajno poboljšati položaj primarnih proizvođača mlijeka kako na području finansiranja istih, tako i na području daljeg značajnijeg razvoja mljekarske proizvodnje u RS.

Na sastanku je zaključeno da se sve inicijative predložene na ovom sastanku, a koje se odnose na ulogu Garantnog fonda RS u pružanju podrške u finansiranju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave primarnom proizvodnjom mlijeka, još jednom razmotre na zajedničkom sastanku predstavnika Garantnog fonda RS i predstavnika Udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara kako bi se sačinio konačan prijedlog koji bi se uputio u dalju proceduru.