ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD BIJELJINA

U prostorijama Pavlović International bank ad Bijeljina u srijedu, 30.08.2017. godine održan je sastanak sa generalnim direktorom banke Ružicom Janković, direktorima filijala banke i kreditnim referentima zaposlenim u banci. Na sastanku su razmjenjena dosadašnja iskustva i problemi  u međusobnoj saradnji i predložena određena rješenja za unapređenje te saradnje. Predstavnici Garantnog fonda su prisutnima prezentovali sve novine u funkcionisanju Garantnog fonda RS proistekle iz izmjena ajkata Garantnog fonda RS , kao i nove mogućnosti saradnje zasnovane  na potpisanom Okvirnom ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji a odnose se na okvirne garancije, uvođenje posebnih garantno linija za početne poslovne aktivnosti i uvođenje zajedničkih  garantno-kreditnih linija uz posebne uslove.