ODRŽANA PREZENTACIJA “INDEKS POLITIKE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU”

Dana 12.09.2019. godine, u Administrativnom centru Vlade RS je održana prezentacija rezultata izvještaja “Indeks politike malih i srednjih preduzeća za zapadni Balkan i Tursku” na kojem su tokom prethodne tri godine radili predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva RS, uz važan doprinos brojnih institucija i malih i srednjih preduzeća iz Republike Srpske, odnosno BIH.

Cilj analize je da se ustanovi postojeće stanje u sektoru malih i srednjih preduzeća, te efikasnost opštih politika koje važe u ovoj oblasti u svakoj od zemalja obuhvaćenih izvještajem, kao i da se primjene dobre prakse iz zemalja Evropske unije što će dovesti do opšteg poboljšanja poslovne klime.

Izvještaj obuhvata 10 dimenzija:

  1. Preduzetničko učenje i žensko preduzetništvo
  2. Bankrot i druga šansa za MSP
  3. Institucionalni i regulatorni okvir za kreiranje politika za MSP
  4. Operativno okruženje za MSP
  5. Usluge podrške za MSP i javna potrošnja
  6. Pristup finansiranju za MSP
  7. Standardi i tehnički propisi
  8. Poslovne vještine i politika inovacija za MSP
  9. MSP u zelenoj ekonomiji
  10. Internacionalizacija MSP

Gospodin Vjekoslav Petričević, Ministar privrede i preduzetništva RS, je naveo ogroman značaj ove analize koja je u značajnoj mjeri odredila dalje pravce djelovanja Vlade kada je riječ o sektoru MSP,  te naveo da će se u budućem periodu aktivno raditi na implementaciji i provođenju preporuka koje je OECD  dao u izvještaju.