OKRUGLI STO NA TEMU “PROJEKAT AKCCELERATOR U RS”

U okviru projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna mala i srednja preduzeća“ dana 25.04.2017. godine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je okrugli sto na temu „Prepreke i mogućnost razvoja akceleratora i tržišta rizičnog kapitala za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP u Republici Srpskoj“.
Na listi učesnika ovog okruglog stola bio je i Garantni fond Republike Srpske kao i predstavnici iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva nauke i tehnologije, Inovacionog centra Banjaluka, Investiciono-razvojne banke RS, Privredne komore RS i drugi.
Nakon uvodnog obraćanja direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća gospodina Marinka Đukića, predstavljen je projekat AKCCELERATOR. Uvod u okrugli sto odnosio se na ulogu i značaj fondova rizičnog kapitala za razvoj MSP. Diskutovalo se o samom poslovnom ambijentu za razvoj preduzetništva u RS , zatim o podršci razvoju inovacija i tehnologija u RS kao i o samim iskustvima i preprekama u implementaciji programa podrške inovativnim preduzetnicima.
Tokom diskusije, prisutni su imali priliku da postave dodatna pitanja, da se bliže upoznaju sa samim projektom i prezentuju kako svoje dosadašnje aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta za inovativna i start up preduzeća tako i svoja viđenja daljnjih aktivnosti na unapređenju istog.