OZVANIČENA SARADNJA SA OPŠTINAMA BILEĆA, BERKOVIĆI I MLJEKAROM PAĐENI

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske g-din Radivoja Krčmar potpisao je Protokol o saradnji sa načelnikom Opštine Bileća g-dinom Miljanom Aleksićem  i načelnikom Opštine Berkovići  g-dinom Nenadom Abramovićem. U ime načelnika Opštine Bileća Protokol je potpisao zamjenik načelnika  g-din Milorad Radović.

Na sastanku sa zamjenikom načelnika Opštine Bileća i  glavnim menadžerom g-dinom Mihajlom Vujovićem postignut je dogovor o daljem načinu saradnje i pružena puna podrška osnivanju Opštinske agencije za razvoj koja će imati za cilj da pruži svu logističku podršku privrednicima ove opštine u pronalaženju novih izvora finansiranja,novih tržišta i njihovoj daljoj edukaciji s ciljem efikasnijeg poslovanja.

Razvoju Opštine Bileća značajno bi trebao doprinijeti razvoj turizma te je posvećena velika pažnja očuvanju ekologije i pitke vode Bilećkog jezera.

Tokom radne posjete Opštini Berkovići razgovaralo se o mogućnostima podrške Fonda razvoju poljoprivredne proizvodnje kao i mogućnostima podrške finansiranju infrastrukturnih projekata.

Tokom posjete Opštini Bileća predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske posjetili su i privredno društvo Mljekara Pađeni d.o.o. i tom prilikom potpisali Protokol o saradnji sa vlasnikom i direktorom ovog privrednog društva g-inom Nenadom Vukojem.

Posebna pažnja je posvećena zajedničkom djelovanju u pravcu realizacije plana Mljekare Pađeni pod nazivom „PROŠIRENJE KOOPERANTSKE MREŽE KROZ PODRŠKU RAZVOJU MALIH MLJEKARSKIH FARMI NA PODRUČJU HERCEGOVINE, ROMANIJE I PODRINJA“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske,a koje ima za cilj podršku finansiranju nabavke dodantnih grla stoke I daljem razvoju poljoprivrednih gazdinstava. Realizacija projekta podrazumijeva zajedničko učešće u finasniranju nabavke dodatnih grla muznih krava s ciljem povećanja isporuke sirovog mlijeka.