Korisnik kredita

 

Privredna društva i samostalni preduzetnici, uključujući i Start Up privredna društva i samostalne preduzetnike, sa području Republike Srpske i distrikta Brčko

Svrha

Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje

 • Finansiranje nabavke opreme, mašina i vozila radi unapređenja poslovanja
 • Finansiranje kupovine, izgradnje, adaptacije/rekonstrukcije objekata/poslovnih prostora za sopstvenu upotrebu
 • Projektno finansiranje kapitalnih investicija
 • Finansiranje tehnološkog unapređenja kroz sisteme kvaliteta, novih tehnologija u proizvodnji te energetske efikasnosti u cilju razvoja i savremenizacije u obavljanju djelatnosti
 • finansiranje nabavke obrtnih sredstava
 • finansiranje izvoza
 • finansiranje tekuće likvidnosti
Vrsta kredita

 

 • kratkoročni krediti
 • okvirno obnovljivi krediti- revolving kredit
 • dugoročni krediti

Iznos

 •  u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Valuta isplate

 • KM ili KM uz valutnu klauzulu u EUR

Rok

 •  od 3 mjeseca do 12 mjeseci – kratkoročni krediti, revolving kred
 • od 13 mjeseci do 120 mjeseci – dugoročni krediti
Grace period
 • do 24 mjeseci

Kamatna stopa

 

 • za kratkoročne kredite   4,50 % godišnje
 • za dugoročne kredite    4,90 %, plus šestomjesečni Euribor

Metod obračuna kamate

 • proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

 • do 1,00 % od iznosa odobrenog kredita, min. 50,00 KM
Obezbjeđenje Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita, a moguća sredstva obezbjeđenja su:

 • obavezno sredstvo obezbjeđenja je garancija Garantnog fonda Republike Srpske do max. 50% od iznosa odobrenog  kreditnog plasmana (maksimalan iznos garancije 300.000 KM), koja se odnosi samo na osnovni
 •  bjanko sopstvene mjenice i virmanski nalozi korisnika – privrednog društva / samostalnog preduzetnika
 •  lične mjenice vlasnika privrednog društva / samostalnog preduzetnika (korisnik kredita)
 •  solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica
 •  lične mjenice vlasnika pravnog lica – jemca
 •  hipoteka na nekretninama prihvatljivim za banku
 •  ručna zaloga na pokretnu imovinu
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banaka i  sl.
 •  sva uzeta sredstva obezbjeđenja su istog ranga namirenja u korist Komercijalne banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka shodno procentu preuzetog rizika  

Stopa premije za garanciju

 • stopa premije za garanciju umanjuje se za 50 % od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda Republike Srpske i odnosi se samo na garantovani iznos kredita

Isplata

Na transakcioni račun korisnika  i to:

 • za plaćanja shodno namjeni odobrenog kredita (plaćanje izvodaču radova ukoliko je namjena izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija objekta, plaćanje prodavcu po osnovu profakture/fakture/računa/ predračuna odnosno ugovora o kupoprodaji.

Banka i Garantni fond Republike Srpske će kontrolisati namjenski utrošak sredstava uz obavezu dokumentovanja namjene u roku od 60 dana od datuma plasiranja kada su u pitanju krediti za osnova i obrtna sredstva.