Korisnik kredita

 

Poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge, uključujući i Start Up projekte, sa području Republike Srpske i distrikta Brčko
Svrha Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje:

 • Priprema i održavanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje
 • Kupovina, izgradnja, adaptacija/rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 •   Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivredu
 •  Tehnološko unapređenje kroz sisteme kvaliteta, novih tehnologija te energetske efikasnosti u cilju razvoja i savremenizacije u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Nabavka osnovnog stada u stočarstvu i matičnog jata u peradarstvu
 •  Nabavka nasada u voćarstvu, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog i ukrasnog bilja
 • Kapitalne investicije (izgradnja plastenika i staklenika, investiranje u prerađivačke kapacitete, hladnjače i sušare, ostale poljoprivredne investicije, organska proizvodnja)
 • Nabavka repromaterijala za voćarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo i ljekovito bilje, i dr.
 • Finansiranje tekuće likvidnosti

 

Vrsta kredita

 

 • kratkoročni krediti
 • dugoročni krediti
Iznos
 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja
Valuta isplate
 •  KM ili KM uz valutnu klauzulu u EUR
Rok
 • od 3 mjeseca do 12 mjeseci – kratkoročni krediti
 • od 13 mjeseci do 120 mjeseci – dugoročni krediti
Grace period
 • do 12 mjeseci
Kamatna stopa

 

 • za kratkoročne kredite       4,90 % godišnje
 • za dugoročne kredite         5,30 % plus šestomjeswečni Euribor
Metod obračuna kamate
 • proporcionalni metod obračuna kamate
Naknade
 •  do 1% od iznosa odobrenog kredita, min. 50,00 KM
Obezbjeđenje Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita, a moguća sredstva obezbjeđenja su:

 • obavezno sredstvo obezbjeđenja je garancija Garantnog fonda Republike Srpske do max. 50% od iznosa odobrenog kreditnog plasmana (maksimalan iznos garancije 300.000 KM), koja se odnosi samo na osnovni dug (glavnicu) i smanjivaće se srazmjerno otplati iznosa plasiranog kreditnog plasmana
 • bjanko sopstvene mjenice i virmanski nalozi (kod komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva)
 • lične mjenice poljoprivrednog proizvođača i/ili vlasnika komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • kreditno sposoban žirant, uz adminisrativne zabrane i lične mjenice jemca
 • solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica
 •  hipoteka na nekretninama prihvatljivim za banku,
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu
 • druga obezbjeđenja prihvatljiva za banku (kombinacija hipoteke na nekretninama i
 • drugih instrumenata obezbjeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banaka i  sl.
 • sva uzeta sredstva obezbjeđenja su istog ranga namirenja u korist Komercijalne banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka shodno procentu preuzetog rizika
Stopa premije za garanciju
 • stopa premije za garanciju umanjuje se za 50 % od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda Republike Srpske i odnosi se samo na garantovani iznos kredita
Isplata Na transakcioni račun, i to:

 • izvođačima radova (ukoliko je namjena izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija objekta)
 • prodavcima po osnovu profakture/fakture/računa/predračuna odnosno ugovora o kupoprodaji.
 • na tekući račun korisnika maksimalno 30% od iznosa odobrenog kredita uz obavezu dokumentovanja namjene u roku od 60 dana od datuma plasiranja.

Banka i Garantni fond Republike Srpske će kontrolisati namjenski utrošak sredstava uz obavezu dokumentovanja namjene od strane korisnika kredita