POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA AGENCIJOM ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA “PREDA-PD”

Dana 19.11.2015. godine u prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske potpisan je Protokol o saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.
Potpisanim protokolom predviđena je međusobna saradnja sa ciljem koordinisanja aktivnosti na pružanju podrške unapređenju i razvoju industrijske i poljoprivredne proizvodnje, razvoju turizma, malih i srednjih preduzeća, razvoju klastera i projekata koji su u funkciji razvoja grada Prijedora.

DSC05542

Write a Reply or Comment