POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA INOVACIONIM CENTROM BANJA LUKA

Dana 13.10. 2015. godine, u prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske je održan sastanak sa predstavnicima Inovacionog centra Banja Luka radi potpisivanja Protokola o međusobnoj saradnji.

Potpisnici Protokola su se obavezali na koordinaciju međusobnih aktivnosti u cilju podsticanja preduzetništva i pružanja podrške start-up firmama. Protokolom je predviđena podrška razvoju inovativnih preduzeća, uvođenju novih tehnologija, te uključivanju malih i srednjih preduzeća u svjetske tržišne tokove.

Inovacioni centar i Garantni fond će u narednom periodu organizovati zajedničke promotivne i edukativne aktivnosti, kako bi se start-up firme bliže upoznale sa mogućnostima i prednostima  korištenja proizvoda Garantnog fonda.