POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM GRADIŠKA

Predstavnici Garantnog fonda i opštine Gradiška su dana 23.03.2017. godine održali sastanak na kojem je potpisan Protokol o saradnji. Protokol su potpisali Radivoja Krčmar u ime Fonda i načelnik Zoran Adžić u ime opštine Gradiška.

Garantni fond RS je u prethodnoj godini započeo aktivnosti intenzivnije promocije i povezivanja sa lokalnim zajednicama, a potpisivanjem Protokola sa opštinama širom RS je stvorena osnova za konkretizaciju saradnje i usklađivanje aktivnosti u pravcu pružanja podrške privrednicima.

Neka od područja međusobne saradnje definisana Protokolom su:

  • podrška provođenju mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje, te raznih oblika turizma (seoski, eko, lovni, ribolovni);
  • podrška razvoju klastera i realizaciji programa za mala i srednja preduzeća , te strateškim projektima razvoja opštine
  • podrška početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekata
  • podrška projektima za preduzetnike koji ulaze u poslovnu zonu Liman i agro-industrijsku zonu Nova Topola
  • podrška učešću u međunarodnim programima za povećanje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima

Potpisnici će kontinuirano razmjenjivati iskustva i informacije, pokretati inicijative, te sprovoditi aktivnosti u okviru svojih nadležnosti kako bi pružili što veću podršku u prethodno definisanim područjima.