POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM MRKONJIĆ GRAD

Rukovodstvo opštine Mrkonjić Grad i predstavnici Garantnog fonds RS su dana 07.03.2017. godine održali sastanak na kojem je potpisan Protokol o saradnji. Protokol su potpisali načelnica Opštine, Divna Aničić i direktor Garantnog fonda, Radivoja Krčmar.

Protokolom je predviđena saradnja i pružanje podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u sledećim oblastima:

  • provođenje mjera za unapređenje industrijske, poljoprivredne i stočarske proizvodnje;
  • podrška razvoju različitih oblika turizma na području Opštine;
  • podrška projektima za preduzetnike koji ulaze u poslovnu zonu Opštine, te podrška razvoju klastera;
  • podrška projektima od strateškog značaja za razvoj Opštine;
  • podrška početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekata na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, uzgoja i prerade jagodičastog voća, stočarstva, lovnog, ribolovnog i eko turizma itd.

Predstavnici opštine su naglasili da će podrška Garantnog fonda biti od izuzetnog značaja za unapređenje industrijskih kapaciteta na području Mrkonjić Grada kroz stimulaciju proizvodnje i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad.

Obe strane se se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati sastanke, konferencije i okrugle stolove, te zajednički raditi na ostvarenju prethodno definisanih ciljeva.