POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM RIBNIK

Dana 25.06.2019. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Garantnog fonda Republike Srpske i opštine Ribnik. Protokol su potpisali gospodin Radivoja Krčmar, direktor Fonda i gospodin Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik.

Protokol o saradnji predviđa pružanje podrške provođenju mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje. 

Prioritetni pravci razvoja opštine biće drvoprerađivačka proizvodnja i proširenje smještajnih kapaciteta s ciljem razvoja eko turizma.

Obe strane će raditi na pružanju podrške programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja, projektima investiranja u male proizvodne kapacitete u ruralnim dijelovima opštine, te podršci realizacije strateških projekata za razvoj ove opštine.

Garantni fond i opština Ribnik će kontinuirano razmjenjivati iskustva i informacije, organizovati sastanke, konferencije i okrugle stolove, te usklađivati međusobne aktivnosti u pravcu što efikasnijeg ostvarenja definisanih ciljeva.

Potpisnici će pripremiti i godišnji plan aktivnosti za sprovođenje ovog Protokola, a u svrhu provođenja, potpisnici se obavezuju imenovati po jedno lice koja će zajedno vršiti koordinaciju aktivnosti iz člana 3. ovog Protokola uz obavezu da godišnje pripreme izvještaj o realizaciji odrdebi Protokola.