POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM VLASENICA

Dana 05.09.2017.godine, Garantni fond Republike Srpske i opština Vlasenica su potpisali Protokol o saradnji. Protokol su potpisali načelnik  opštine Vlasenica, gospodin Miroslav Kraljević i gospodin Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda.

Protokolom je predviđena stalna saradnja i razmjena informacija između potpisnika, te koordinacija zajedničkih aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva.

Neki od ciljeva su:

  •  podrška provođenju mjera industrijske proizvodnje i restruktuiranje iste,
  • podrška za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje,
  • podrška raznim oblicima turizma na području opštine,
  • podrška programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica,
  • podršci početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekata na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, turističke ponude, proizvodnje jagodičastog voća, stočarstva, peradarstva, ribarstva, i sl.

Pored toga, potpisnici ovog Protokola će raditi na pružanju podrške projektima za preduzetnike, organizovati zajedničke sastanke, okrugle stolove, konsultacije i seminare, te kontinuirano razmjenjivati korisne informacije i iskustva kako bi što efikasnije ostvarili navedene ciljeve.