POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA OPŠTINOM ZVORNIK

Predstavnici Garantnog fonda RS su u skladu sa planiranim aktivnostima 04.09.2017. godine u opštini Zvornik prezentovali mogućnosti podrške razvoju privrednih subjekata na području opštine Zvornik. Sa gradonačelnikom grada Zvornika i njegovim saradnicima razgovarano je između ostalog i o načinima i mogućnostim podrške infrastrukturnim projektima na području grada i ulozi Garantnog fonda RS u podršci strateškim pravcima privrednog razvoja grada.

Potpisanim protokolom o saradnji između grada Zvornika i Garanhtnog fonda RS konkretizovana su sva područja saradnje u narednom periodu.

Neka od područja saradnje su: provođenje mjera za unapređenje industrijske i poljoprivredne proizvodnje u gradu Zvorniku, podrška razvoju različitih oblika turizma, te podrška razvoju početnih poslovnih aktivnosti privrednih subjekata  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, proizvodnje jagodičastog voća, stočarstva, peradarstva, ribarstva, razvoja seoskog i eko turizma i sl.

Potpisnici će organizovati zajedničke sastanke, okrugle stolove, konsultacije i seminare, te kontinuirano razmjenjivati korisne informacije i iskustva kako bi što efikasnije ostvarili predviđenu saradnju.