POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM MLIJEKOPRODUKT

Dana 31.03.2016. godine, Garantni fond Republike Srpske i privredno društvo Mlijekoprodukt d.o.o. iz Kozarske Dubice potpisali su Protokol o saradnji. Mlijekoprodukt se bavi proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda i danas je najveći prerađivač sirovog mlijeka u Bosni i Hercegovini. Kompanija sarađuje sa više od 2.000 kooperanata, uglavnom porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, od kojih image-a7f9392c8fed2fd0201fddc5aebd7eb82547246ddf21b945f8d1f94ce8ddf905-Vsvakodnevno otkupljuje mlijeko.

Protokolom je predviđeno razvijanje međusobne saradnje, te planiranje i sprovođenje aktivnosti radi ostvarenja definisanih ciljeva. Garantni fond i Mlijekoprodukt će zajedno raditi na unapređenju modela finansiranja kooperanata ovog privrednog društva i pronalaženju optimalnih rješenja za pružanje   finansijske podrške i povećanje efikasnosti poslovanja kooperanata.

Protokol predviđa stalnu komunikaciju, kako između potpisnika, tako i sa trećim stranama radi  informisanja o mogućnostima i prednostima saradnje sa Mlijekoproduktom, odnosno Garantnim fondom Republike Srpske. Pored toga, obe strane će učestvovati u organizovanju događaja i konsultacija, te razvijanju zajedničkih inicijativa.