PROTOKOL O SARADNJI SA MINISTARSTVOM NAUKE I TEHNOLOGIJE RS

Ministar nauke i tehnologije prof. dr Jasmin Komić i direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar potpisali su danas Protokol o saradnji u cilju razvijanja međusobne saradnje i unapređivanja aktivnosti na području promocije i popularizacije nauke i tehnologije, podrške naučno-istraživačkim programima i projektima u oblasti tehnološkog razvoja kao i podršci programima inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva.

Potpisnici Protokola zajednički će raditi na podršci učestvovanju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija za podsticaje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima, podršci programima transfera znanja i tehnologija kao i zajedničkim projektima naučno-istraživačke zajednice i malih i srednjih preduzeća.

Pored toga, Protokolom je predviđena međusobna saradnja Ministarstva nauke i tehnologije i Garantnog fonda Republike Srpske u cilju podrške programima razvoja tehnološke infrastrukture, inovativnih preduzeća te promotivnim aktivnostima potpisnika Protokola.