SARADNjA GARANTNOG FONDA RS I OPŠTINE PALE

Dana 27.06.2018. godine, direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i načelnik opštine Pale Boško Jugović, potpisali su protokol o saradnji.
Načelnik opštine predstavio je pravce rasta i razvoja opštine te izrazio potrebu saradnje sa Garantnim fondom na nekoliko projekata. Kao najznačajniji projekti za opštinu istaknuti su rješavanje pitanja kvalitetnog snabdijevanja toplotnom energijom stanovnika ove lokalne zajednice,izgradnjom novih kapaciteta u okviru Javnog preduzeća Toplana Pale. Pored Toplane istaknuta je potreba za finansijskom podrškom razvoju lokalnih poljoprivrednih gazdinstava koja bi se bavila proizvodnjom mlijeka za potrebe privrednog društva „PAĐENI“ d.o.o.,a koje je izrazilo spremnost saradnje sa poljoprivrednim proizvođačima ove lokalne zajednice.
Direktor Garantnog fonda RS istakao je spremnost Fonda da podrži projekte koje kandiduje ova lokalna zajednica te istakao mogućnost saradnje na povećanju turističke ponude izgradnjom novih smještajnih kapaciteta od strane lokalnog stanovništva kako bi se iskoristila blizina Olimpijskog centra Jahorina.