SASTANAK SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE ŠAMAC

U okviru redovnih aktivnosti na praćenju provođenja  Protokola o saradnji predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske sastali su se sa privrednicima i predstavnicima lokalnih vlasti opštine Šamac.

Tokom sastanaka su razmatrani efekti dosadašnje saradnje, predstavljene nove mogućnosti podrške Fonda privrednicima ove opštine  te utvrđene smjernice za dalju saradnju.