Garantnа linija za privredna društva

5GKL_Privredna_drustva

Kontakt osobe:

Saša Zubović – sasa.zubovic@garantnifondrs.org
Igor Todorović – igor.todorovic@garantnifondrs.org

Pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti

  • Iznos garancije do 1.500.000 KM za pravna lica 
  • Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman
  • Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom banke
  • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cijelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond RS traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bi smatrao da je to neophodno.

Zahtjev za garanciju možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za pismo namjere možete preuzeti ovdje.
Izjavu o povezanim licima možete preuzeti ovdje.
Kalkulator garancija možete pogledati ovdje.