Garantnа linija za preduzetnike

4GKL_Preduzetnici

Kontakt osobe:

Saša Zubović – sasa.zubovic@garantnifondrs.org
Igor Todorović – igor.todorovic@garantnifondrs.org

Preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.

  • Iznos garancije do 500.000 KM
  • Period otplate utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman
  • Grejs period  utvrđuje se u skladu sa odlukom banke
  • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cijelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond RS traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bi smatrao da je to neophodno.

Zahtjev za garanciju možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za pismo namjere možete preuzeti ovdje.
Izjavu o povezanim licima možete preuzeti ovdje.
Kalkulator garancija možete pogledati ovdje.