SUSRET SA PRIVREDNICIMA OPŠTINE NOVI GRAD

Dana 28.04.2016. godine u organizaciji Odjeljenja za privredu Opštine Novi Grad održan je sastanak sa privrednicima sa područja ove Opštine i predstavnikom Nove Banke a.d. Banja Luka. Na sastanku su predstavnici Garantnog fonda prezentovali rad Garantnog fonda RS. U raspravi koja je uslijedila nakon prezentacije Garantnog fonda RS detaljnije su obrazložene mogućnosti koje Garantni fond RS pruža kao podršku razvoju poslovnih aktivnosti privrednicima i njihovom pristupu finansijskim sredstvima uz obezbjeđenje nedostajućeg kolaterala.

NOVA 1