U DERVENTI ODRŽANA PREZENTACIJA POSLOVANJA GARANTNOG FONDA RS

U skupštinskoj sali opštine Derventa, dana 22.03.2017. godine je održan skup na kojem je prezentovan rad i poslovanje Garantnog fonda RS. Skupu su prisustvovali predstavnici opštine, predstavnici banaka i privrednih društava, te poljoprivrednici sa područja opštine Derventa. Prije mjesec dana je potpisan Protokol o saradnji između Fonda i Opštine, a organizovanje ovog skupa je prva od planiranih aktivnosti koje se tiču promocije Fonda i intenziviranja podrške privrednicima na području Dervente.

Prisutnima se prvo obratio direktor Garantnog fonda, gospodin Radivoja Krčmar, pri čemu je naveo da opština Derventa ima značajan potencijal razvoja u brojnim oblastima, i da će Fond svojim garancijama podržati sve kvalitetne projekte. Takođe je naglasio da su garantne linije Fonda definisane na način da predstavljaju sponu između republičkih i lokalnih pravaca razvoja i da će pružanje podrške privrednicima u ciljnim područjima istovremeno omogućiti realizaciju strateških ciljeva Republike Srpske.

Gospodin Nebojša Arbutina, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u Fondu je upoznao prisutne sa operativnim aspektima rada Garantnog fonda i pozvao ih da se obrate Fondu u svim slučajevima kada nedostatak kolaterala predstavlja prepreku za realizaciju kvalitetnih projekata.