UČEŠĆE NA RADIONICI PRIVREDNE KOMORE RS

Dana 11.02.2016. godine, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske je održana radionica na temu: Prijava projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu 2016. U okviru radionice, potpisan je memorandum o poslovnoj saradnji između Privredne komore RS, Privredne komore FBIH i BBI banke. Memorandum su potpisali Dragica Ristić, direktorica Privredne komore RS, Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBIH i Azra Čolić u ime direktora BBI d.d. Sarajevo, Amera Bukvića.

Memorandumom je predviđena dugoročna poslovna saradnja između ovih institucija i sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje se odnose na pripremu poslovnih ideja za kontakt sa stranim partnerima, promociju potencijala za investiranje, organizovanje radionica, distribuciju materijala i pružanje podrške privrednim subjektima prilikom pripreme poslovnih planova i prezentacija.

Nakon potpisivanja memoranduma, prisutni su imali priliku da saznaju više o Sarajevo Business Forum-u i neophodnoj dokumentaciji za prijavu projekata za učešće na ovoj investicionoj konferenciji. Pored toga, predstavljen je „BBI VIP Business Club“, te BBI linije finansiranja.

20160211_120309Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su iskoristili priliku da prisutnima na radionici podijele promotivne materijale i uspostave kontakt sa predstavnicima BBI banke i prisutnim privrednicima u cilju ostvarivanja saradnje u budućem periodu.