UČEŠĆE NA SEMINARU EVROPSKE ASOCIJACIJE GARANTNIH INSTITUCIJA (AECM) U ZAGREBU

Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su učestvovali na OTS seminaru na temu Inovacije u kreditno-garantnim šemama: put do uspjeha, koji je održan 15. i 16. oktobra 2015. godine u Zagrebu. Seminar je organizovala Evropska asocijacija garantnih fondova (AECM) u saradnji sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Prije seminara je održan i Međunarodni susret pod nazivom Garantni programi kao pokretač privrede, takođe u organizaciji HAMAG-BICRO. Cilj ovog susreta je okupljanje stručnjaka iz područja finansijskih usluga i garantnih programa radi predstavljanja izazova, prilika i trendova u instrumentima osiguranja preduzetničke investicije. Prisutnima su se obratili Gordan Maras, Ministar preduzetništva i obrta u Republici Hrvatskoj, Bernhard Sagmeister, Predsjednik uprave AECM-a, Darko Liović, Predsjednik uprave HAMAG-BICRO, te predstavnici EIF-a i Evropske Komisije.

Na seminaru AECM-a, 51 učesnik iz 26 zemalja je imao priliku čuti veliki broj izlaganja o inovativnim proizvodima i procedurama u garantnim šemama, kao i iskustvima stečenim tokom njihove primjene. Pored toga, predstavnice Garantnog fonda su se bliže upoznale sa načinom poslovanja garantnih fondova u drugim zemljama članicama AECM-a, te stekle korisna iskustva koja će poslužiti za unapređenje poslovanja Garantnog fonda RS u budućnosti.