USVOJEN NOVI PRAVILNIK IZDAVANJA GARANCIJA PO GARANTNIM LINIJAMA

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka na 156. sjednici održanoj 14.12.2017. godine usvojila je novi  je Pravilnik o odobravanju garancija po garantnim linijama.

Pravilnik možete pročitati na sledećem linku: http://garantnifondrs.org/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik-o-odobravanju-garancija-po-garantnim-linijama-14.12.2017.-scan.pdf